Ledenadministratie

Bij de ledenadministratie kun je terecht met al je vragen omtrent het lidmaatschap.

Contributie

De tarieven voor 2018 zijn als volgt:
– de contributie bedraagt € 31,00 per half jaar;
– het (verplichte) lidmaatschap van de Atletiekunie kost € 16,95;
– bij nieuwe leden wordt eenmalig € 8,00 administratiekosten in rekening gebracht;
– een (optionele) wedstrijdlicentie kost € 22,85;

Vanaf 1 oktober t/m 31 december: 75% korting op lidmaatschap van de Atletiekunie en wedstrijdlicentiekosten.

Heb je een Stadjerspas, dan kun je korting op je lidmaatschap krijgen. Hiervoor kun je contact opnemen via het contactformulier.

Opzeggen voor 1 juni of 1 december
Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden vóór 1 juni eveneens via het contactformulier hiernaast. Het lidmaatschap van Loopgroep Astrea en de Atletiekunie wordt dan per 1 juli beëindigd. Komt de opzegging ná 1 juni en voor 1 december binnen, dan wordt het lidmaatschap per 1 januari beëindigd.

LET OP: Een opzegging wordt altijd via email bevestigd binnen 5 werkdagen. Ontvang je geen bevestiging, neem dan even contact op met de ledenadministratie.

Wijzigingen

Graag ook adreswijzigingen, e-mailadressen, telefoonnummers etc. doorgeven via het contactformulier.

 

Contact opnemen